Wentylacja

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje Syndrom Chorego Budynku (SBS - sick buildings syndrome) jako zespół czynników mogących wpływać negatywnie na przebywających w nim ludzi.

Czynniki fizyczne:

Najważniejszymi są temperatura i wilgotność. Średnie optymalne wartości tych parametrów to temperatura wynosząca 18 ÷ 24°C i wilgotność wynosząca 40 ÷ 60%. Przebywanie w pomieszczeniu o innych parametrach może wpływać niekorzystnie na samopoczucie i wydajność pracy człowieka. Dodatkowo zbyt wysoka temperatura i wilgotność sprzyja rozwojowi mikroorganizmów, szczególnie zarodników grzybów pleśniowych.

Czynniki chemiczne:

Skład powietrza, którym oddycha człowiek, kształtowany jest między innymi poprzez emisję:

 • substancji z otaczających go materiałów: wykładzin, mebli itp. (kleje, żywice, impregnaty, farby)
 • produktów przemiany materii człowieka (dwutlenek węgla, wilgoć)
 • innych procesów i urządzeń: drukarki, gotowanie, palenie papierosów itp.

 

Czynniki mikrobiologiczne:

 

Zły mikroklimat (zbyt wysoka temperatura i wilgotność, gromadzenie się kurzu, zawiesin w powietrzu) stwarza dogodne warunki do rozwoju organizmom, które są alergenami lub stanowią zagrożenie dla zdrowia (roztocza, pleśnie).

Zasadniczym powodem złych warunków w pomieszczeniach jest zła wentylacja pomieszczenia, która wynika z następujących zjawisk:

 • "efekt puszki cieplnej", związany ze szczelnością nowoczesnych okien i brakiem naturalnej mikrowentylacji.
 • zbyt wysoka temperatura i wilgotność.
 • niesprawny lub niewydajny system wentylacji.

Wnioski stąd oczywiste, że wystarczy dbać o właściwą wentylację pomieszczenia (właściwą na etapie projektu, eksploatacji i konserwacji), by znacznie poprawić komfort życia i pracy.

schemat wentylacji

WENTYLUJEMY:

 • Domy jednorodzinne
 • Sklepy
 • Biura
 • Siedziby firm
 • Warsztaty
 • Hale produkcyjne
 • Szkoły
 • Gabinety lekarskie
 • itp.

Wykonujemy instalacje w Gdyni, Gdańsku i innych miejscach województwa Pomorskiego.