kontakt

APIS Sp. z o.o.

Biuro:
Dom Towarowy CHYLONIA, box 48
ul. Gniewska 21, 81-047 Gdynia
pon. ÷ sob.: 800÷1800
prosimy o wcześniejsze umawianie się
 
kom.:
501-178-569
e-mail:
apis@rekuperatory.gd.pl
 
siedziba spółki:
ul. Wiejska 3/7, 81-068 Gdynia
NIP:
958-167-14-61
kapitał zakładowy spółki:
5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), opłacony w całości
 
KRS:
spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000592510 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego