Rekuperacja Wentylacja - APIS

Wentylacja

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje Syndrom Chorego Budynku (SBS - sick buildings syndrome) jako zespół czynników mogących wpływać negatywnie na przebywających w nim ludzi.

Czynniki fizyczne:

Najważniejszymi są temperatura i wilgotność. Średnie optymalne wartości tych parametrów to temperatura wynosząca 18 ÷ 24°C i wilgotność wynosząca 40 ÷ 60%. Przebywanie w pomieszczeniu o innych parametrach może wpływać niekorzystnie na samopoczucie i wydajność pracy człowieka. Dodatkowo zbyt wysoka temperatura i wilgotność sprzyja rozwojowi mikroorganizmów, szczególnie zarodników grzybów pleśniowych.

Czynniki chemiczne:

Skład powietrza, którym oddycha człowiek, kształtowany jest między innymi poprzez emisję:

Czynniki mikrobiologiczne:

Zły mikroklimat (zbyt wysoka temperatura i wilgotność, gromadzenie się kurzu, zawiesin w powietrzu) stwarza dogodne warunki do rozwoju organizmom, które są alergenami lub stanowią zagrożenie dla zdrowia (roztocza, pleśnie).

Zasadniczym powodem złych warunków w pomieszczeniach jest zła wentylacja pomieszczenia, która wynika z następujących zjawisk:

Wnioski stąd oczywiste, że wystarczy dbać o właściwą wentylację pomieszczenia (właściwą na etapie projektu, eksploatacji i konserwacji), by znacznie poprawić komfort życia i pracy.

schemat wentylacji

WENTYLUJEMY:

  • Domy jednorodzinne
  • Sklepy
  • Biura
  • Siedziby firm
  • Warsztaty
  • Hale produkcyjne
  • Szkoły
  • Gabinety lekarskie
  • itp.

Wykonujemy instalacje w Gdyni, Gdańsku i innych miejscach województwa Pomorskiego.

Apis © 2014 by Arseo System Wentylacja Gdynia | Rekuperacja Gdańsk